ท่อเหล็ก

การใช้ท่อร้อยสายไฟฟ้าในงานไฟฟ้ามีจุดประสงค์เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดกับสายไฟ และให้เหมาะสมกับการเดินสายในแต่ละพื้นที่

- ท่อเหล็ก พานาโซนิก / Panasonic conduit

ท่อร้อยสายไฟ พานาโซนิค ท่อร้อยสายไฟฟ้าเคลือบสังกะสีของ พานาโซนิค ผลิตด้วยกรรมวิธี Inline Hot-Dip Galvanizing Process คือ การชุบสังกะสีด้วยความร้อนอย่างต่อเนื่องในสายการผลิตช่วยป้องกันสนิมที่ เกิดขึ้นบนผิวนอกของท่อได้ดีกว่า ในขั้นตอนสุดท้ายชุบด้วยสารป้องกันการกัดกร่อน (Anti-Corrosion Coating) ทำให้มีความทนทานมากยิ่งขึ้น ผนังภายในท่อเคลือบด้วยอีพอกซีเรซิน (Epoxy Resin) ด้วยความร้อนทำให้ท่อปลอดสนิมตลอดอายุการใช้งาน และช่วยให้การร้อยสายไฟฟ้าสามารถทำได้อย่างราบรื่น

- ท่อเหล็ก PAT / PAT conduit

- ท่อเหล็ก RSI / RSI conduit

- ท่อเหล็ก โฟกัส / Focus conduit

- ท่อเหล็ก GSP / GSP conduit

- ท่อเหล็ก Arrow / Arrow conduit

- ท่อเหล็ก UNION / Union conduit

- ท่อเหล็กโค้ง / Conduit Elbow

- ท่ออ่อนเหล็ก / Steel Flexible conduit

- ท่ออ่อนกันน้ำสีเทา / Liquidtight flexible metal conduit


ท่ออ่อนกันน้ำสีเทา Liquidtight flexible metal conduit

ท่ออ่อนกันน้ำสีเทา Liquidtight flexible metal conduit

ท่ออ่อนกันน้ำสีเทา Liquidtight flexible metal conduit..

฿0.00

ท่ออ่อนเหล็ก Steel Flexible conduit

ท่ออ่อนเหล็ก Steel Flexible conduit

ท่ออ่อนเหล็ก Steel Flexible conduit..

฿0.00

ท่อเหล็ก Arrow conduit

ท่อเหล็ก Arrow conduit

ท่อเหล็ก Arrow conduit..

฿0.00

ท่อเหล็ก Focus-conduit

ท่อเหล็ก Focus-conduit

ท่อเหล็ก Focus-conduit..

฿0.00

ท่อเหล็ก GSP conduit

ท่อเหล็ก GSP conduit

ท่อเหล็ก GSP conduit..

฿0.00

ท่อเหล็ก PAT / PAT conduit

ท่อเหล็ก PAT / PAT conduit

ท่อเหล็ก PAT / PAT condui..

฿0.00

ท่อเหล็ก RSI conduit

ท่อเหล็ก RSI conduit

ท่อเหล็ก RSI conduit..

฿0.00

ท่อเหล็ก Union conduit

ท่อเหล็ก Union conduit

ท่อเหล็ก Union conduit..

฿0.00

ท่อเหล็ก พานาโซนิก

ท่อเหล็ก พานาโซนิก

ท่อเหล็ก พานาโซนิก / Panasonic Conduitท่อร้อยสายไฟ พานาโซนิค ท่อร้อยสายไฟฟ้าเคลือบสังกะสีของ พา..

฿0.00

ท่อเหล็กโค้ง Conduit Elbow

ท่อเหล็กโค้ง Conduit Elbow

ท่อเหล็กโค้ง Conduit Elbow..

฿0.00

Showing 1 to 10 of 10 (1 Pages)