สายไฟ Thai Yazaki

      สายไฟฟ้าแรงดันต่ำเป็นสายไฟฟ้าที่่ใช้ได้กับแรงดันไม่เกิน 750V มีลักษณะเป็นสายไฟฟ้าหุ้มด้วยฉนวนโดยที่ตัวนำสำหรับสายไฟฟ้าชนิดนี้ อาจใช้ทองแดงหรืออะลูมีเนียม แต่ที่นิยมใช้สำหรับสายไฟฟ้าแรงดันต่ำคือ สายไฟฟ้าทองแดง สายไฟฟ้าขนาดใหญ่ มีลักษณะเป็นตัวนำตีเกลียว แต่ถ้าเป็นสายไฟฟ้าขนาดเล็ก ตัวนำไฟฟ้าก็จะเป็นตัวนำเดี่ยว วัสดุฉนวนที่นิยมใช้กับสายไฟฟ้าแรงดันต่ำได้แต่  Polyvinyl Choride (PVC) และ Cross-Linked Polyethylene (XLPE)


Refine Search